#

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE’NİN GENÇLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 15 Mayıs 2020 tarihinde açıkladığı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi iken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 bin 672 kişi olarak tespit edildi. Genç nüfus oranı, toplam nüfus oranının %15,6’sını oluşturuyor. Genç nüfusun %51,3’ünü erkekler, %48,7’sini ise kadın nüfusu oluşturmakta.


TÜİK’in hazırladığı nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2023 yılında %14,8, 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1’e düşeceği öngörülüyor. Anlayacağınız övündüğümüz, gurur duyduğumuz genç nüfusumuzda ilerleyen yıllarda oran olarak bir düşüş bizleri bekliyor.

ADNKS sonuçlarına göre 2019 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan 411 bin 818 genç ikamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya gitti. 

Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre ise  internet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç  nüfusta 2018 yılında %93,0 iken 2019 yılında %92,4’lük bir oran tespit edildi.

 Yapılan araştırmada gençlerin yaşam memnuniyet durumları da ele alınmış. 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2018 yılında %55,4 iken 2019 yılında %56,7 olarak tespit edilmiş. Genç erkeklerin %50’si memnun iken, hanımefendilerde bu oran %63,4 olarak tespit edilmiş.

KUŞAK

Ortalama 25 ile 30 yıllık yaş gruplarını kapsayan, aynı duygu, düşünce ve heyecanları hisseden aynı tarihsel gelişim süreçlerine  muhatap olmuş ve en önemlisi de aynı zaman diliminde yaşamış insan topluluklarını tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Jenerasyon ya da nesil kelimeleri de kuşak kavramı yerine kullanılmaktadır.

KİM BU KUŞAKLAR?

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Kuşak (1946-1964)   

Bu kuşak, 2. Dünya Savaşı sonrasında tüm dünyada meydana gelen doğum sayılarındaki artışın yaşandığı bir dönemin çocuklarıdır. İletişim şekli olarak yüz yüze sohbet etmeyi seçen bu kuşak; kurallara uymayı sever, otorite ile daima barışıktır. Bu kuşağın en önemli özelliği kendi kendine yetebilme becerisine sahip olmasıdır.

X Kuşağı (1965-1980)

Sokak kültürüyle büyüyen bu kuşak; kurallara uyumlu, sadık ve çalışkanlığa önem veren bir kuşak olarak tanımlanmaktadır. Bu nesil teknolojinin gelişmeye başladığı bir dönem aralığında yer aldığı için dijital olan dünyanın da doğum ve gelişim süreçlerine dair bir hakimiyete sahiptir.

Y Kuşağı  (1980-1995)

Globalleşmenin, bireyselci yaklaşımın aşırı hakim olduğu bir çevrede yaşayan bu kuşak, sosyal medya kuşağı olarak da tanımlanmaktadır. Akıllı telefonlar, dijital ağ ve platformlar, sosyal medya mecraları bu kuşak için önemli mecralardandır. Yetenek ve başarı odaklı bir kuşak tanımlaması Y Kuşağı için sıklıkla kullanılmaktadır.

Z Kuşağı (1995-2012)    

Bu kuşak her şeyiyle pür bir teknoloji kuşağıdır desek yanılmış olmayız. Hırslı, kendisine güvenen, hedeflerine ulaşmayı bilen, internet kanalları ile sosyalleşmeyi seven, klasik iletişim kanallarını terk eden, genel olarak içinde bulunduğu ortam ve kuralları sorgulayan bir kuşak olarak bilinmektedir.


KİŞİLİK

En temelde kişilik, bir kişiyi benzersiz kılan karakteristik düşünce, duygu ve davranış kalıplarıdır. Kişiliğin bireyin içinden kaynaklandığına ve yaşam boyunca oldukça tutarlı kaldığına inanılmaktadır. Bir bireyin davranış kalıplarını kişiliği sayesinde tahmin edebileceğimizi ifade edebiliriz.