#

HUKUK MEMBAI

Samimi veya resmî ortamlarda sürekli olarak eğitimin ne kadar önemli olduğundan, ülkemizin gelişmesi için kaliteli bir eğitim sistemine sahip olmamız gerektiğinden bahseder ve –saymakla bitmeyecek- eksiklerimizden dem vururuz. Konuyu biraz daha özele indirip örneklendirelim: Malum olduğu üzere, ülkemizin en kalifiye üniversiteleri İstanbul’da bulunuyor. Bundan dolayı, Türkiye’nin dört bir yanından binlerce zeki, çalışkan, kapasitesi yüksek, bilgiye ve öğrenmeye istekli on binlerce öğrenci İstanbul’a geliyor üniversite eğitimi için. Birçokları açısından, ilk bir-iki yıl İstanbul’u, çevreyi, dünyayı tanımakla geçiyor ve lisans eğitiminin sonlarına geleceğe dair neler yapabileceğine ilişkin düşünceler oturaklı hâle gelmeye başlıyor. Bu düşünceleri hayata geçirebilecek ortam, kadro, maddi imkân derken bir bakıyoruz ki lisans bitivermiş ve iş, evlilik gibi daha “hayati” dertlerle ilgilenmek zorunda kalmaya başlamışız. Bu yazıda sizlere; gençlere ufuk açan, oldukça eksik olduğumuz bir alanda eğitim açısından somut öneriler sunan ve yine gençlerin fikirleri doğrultusunda şekillenmiş, her geçen büyüyüp kurumsallaşmaya devam bir kurumdan bahsedeceğiz: İstanbul Center of International Law – İstanbul Uluslararası Hukuk Merkezi

LOGO

Varlık sebebi (buraya güzel bir başlık bulunmalı, ‘biz niye varız’ anlamında)

15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşadığımız süreçte daha net olarak görmüş olduk ki dünyaya kendimizi anlatma konusunda problem yaşıyoruz. Dünya medyasında yapılan çarpıtma haberlere gerekli karşılığı veremiyoruz. Elbette bu yayınlar kasıtlı fakat bunlar, bulundukları ülkedeki toplumların genel kanaatlerinin bir tezahürü olmaktan çok halkın kanaatlerini yönlendirme amaçlı olarak karşımıza çıkıyor. Kısacası; kamuoyunu kasıtlı olarak gerçeğe aykırı yayın yapan kuruluşların yönlendirmesine açık bırakmış oluyoruz. Derdimizi anlatamadığımız için, kötü niyetli olmayıp haklıya hakkını teslim etmeye hazır insanların da desteğinden mahrum kalmış oluyoruz.

Uluslararası Hukuk Nedir? Neden Gereklidir?

Hukukun devletler arasındaki ilişkilerle ilgilenen dalı olan uluslararası hukuk, ticaretten eğitime, silahlı çatışmalardan insan haklarına kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu alanla iştigal etmenin en temel faydası, kişiye uluslararası bir perspektif kazandırmasıdır. Nihayetinde yaptığımız her faaliyetin bir uluslararası boyutu olması ve meydana gelen gelişmelerin bütün dünyanın ortak birikimleri ortaya konularak gerçekleşmesi sebebiyle, kendimizi geliştirmek ve dünyayı takip edebilmek için uluslararası bir perspektife sahip olmak durumundayız.

Son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti’nin eskiye nazaran daha aktif bir dış politika takip etmesi sebebiyle dünyayla irtibatımız belirgin şekilde arttı ve bu süreçte birçok eksiğimizi fark etme fırsatı bulduk. En çok göze çarpan hususlardan biri, -her ne kadar tam anlamıyla adil kurumlar olduğunu iddia etmemiz mümkün olmasa da- uluslararası karar alma mekanizmalarında kendimizi yeterince anlatamıyor ve temsil edemiyor oluşumuz oldu. Bu konuda önümüzdeki en büyük örnek Mavi Marmara meselesi olmuştur. Ne açıdan bakılırsa bakılsın çok açık bir hukuk ihlali olan bu saldırı akabinde, uluslararası hukuk çerçevesinde atabileceğimiz adımların atılmasında bazı sıkıntılar yaşadık. Prosedürel süreçlerden davayla ilgili metinlerin yazılmasına kadar pek çok noktada dışarıdan yardım almak durumunda kalındı. Bu da bize, uluslararası hukuk alanında kendi kadrolarımızı yetiştirmemiz gerektiğini gösterdi.

Neler Yapıyoruz – Faaliyetlerimiz

ICIL, bahsettiğimiz uluslararası temsil sorununda uluslararası hukuk alanını kendine çalışma alanı olarak belirlemiş ve 2012 yılından bu yana eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Hitap ettiği öğrenci kitlesi, sosyal bilimler bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileridir. Sistem zaman içerisinde kendi kadrolarını yetiştirme hedefi üzerinde hareket etmektedir. Bu sebeple, dersleri anlatan eğitmen kadrosunu da büyük oradan öğrenciler oluşturmaktadır.

Öğrenci kabulleri internet üzerinden başvuru formunun doldurulması ve mülakat ile gerçekleşiyor. Öğrenciler için barınma imkânı sağlanmıyor. Buna bağlı olarak haftalık program çizelgesi, vakit anlamında İstanbul’un her bölgesinden ulaşıma uygun bir şekilde belirleniyor.

Program haftalık periyodlar şeklinde belirlenmiş durumda. Her bir grup için haftada 2 veya 3 gün faaliyet yapılıyor. Bunların haricinde, yaz okulları (summer schools) programda istenilen formasyonun edinilebilmesi açısından hayati bir öneme sahip.

Yaz Okulları

Ülkemizde genellikle üstten ders almak yahut o yıl geçilemeyen dersleri ertesi seneye bırakmamak için organize edilen yaz okulları özellikle Avrupa ülkelerinde, eğitim-öğretim yılı içerisinde verilmeyen daha spesifik konular üzerinde yoğunlaşan bazı derslerin verilmesi şeklinde uygulanıyor. Bu yönüyle, uluslararası hukukun alt dallarında öğrencilerin kendilerini geliştirmesi açısından vazgeçilmez bir öneme sahip. Bununla birlikte, lisansüstü başvurularda dünyanın itibarlı üniversitelerinden rahatlıkla kabul alabilmek için büyük avantaj sağladığını ifade etmemiz gerekiyor.

                Kamplar

Yaz ve sömestr tatillerinde yoğunlaştırılmış uluslararası hukuk kampları düzenlenmektedir. Geçen yıl Kayseri’de düzenlenen kamp örneğinde olduğu, bu kamplarda eğitim dönemlerinin yorgunluğunu atmayı ve ekip içi kaynaşmayı  ilerletmeyi amaçlıyoruz.

Çarşamba Sohbetleri

Her hafta Çarşamba günü, sivil toplumdan akademik camiaya, kamu kuruluşlarından medyaya kadar pek çok alan çalışmakta olan ve bize yol gösterebilecek uzmanları misafir edip bilgi ve tecrübelerinden istifade ediyoruz.

Hazırlık Programı

Bu program, İngilizce seviyesi bölüm derslerini almaya yeterli olmayan öğrencilerin İngilizcelerini geliştirmeleri için bir yıllık bir program olup genel hukuk felsefesi alanında okumalar yapılmaktadır. Okunan her bir kitap için eğitmenle birlikte değerlendirme toplantıları yapılmakta ve özet yazıları yazılmaktadır.

Bölüm 1 Programı

Bölüm 1, öğrencilerin uluslararası hukukun temel alt başlıklarıyla tanıştığı yıl olmaktadır. Bu bağlamda, uluslararası kamu hukuku, uluslararası ceza hukuku, uluslararası insan hakları hukuku gibi dersler takip edilmektedir. Bunun yanında, yıl içerisinde belli sayıda İngilizce makale yazmaları istenmekte ve kurum içi farazi dava yarışmaları düzenlenmektedir.

Bölüm 2 Programı

Bölüm 1 programını başarıyla bitiren öğrencilerin yaz okullarında alacakları eğitimle İngilizce seviyelerinin ders anlatabilecek noktaya ulaşması hedeflenmekte ve Bölüm 1 öğrencilerine bir ders anlatmaları istenmektedir. Makale yazımı ve farazi dava etkinlikleri devam etmekte, bunlara ek olarak bilimsel araştırma ve İngilizce akademik yazım atölyeleri düzenlenmektedir.

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Derslerimiz Gazanfer Ağa Medresesi’nde yapılmaktadır. Merak ettiklerinizi öğrenmek için internet sitemizi inceleyebilir, cevabını bulamadığınız sorularını sormak için sosyal medya hesaplarımızdan veya mail yoluyla bize ulaşabilir, bizi daha yakından tanımak için medresede bulunduğumuz günlerde bizi ziyaret edebiliriz. Görüşmek dileğiyle.

[email protected]

www.icil.org.tr

twitter.com/istanbulcil

facebook.com/istanbulcil