#

İşte Bizim Hikâyemiz

İstanbul’da Balat sokaklarında gezerken ya da Galata sokaklarının derinlerinde kaybolurken tablo gibi araya serpiştirilmiş görkemli, şato misali,  zihinde Harry Potter sahnelerini canlandıran okullar görmemiz mümkün.  Nitekim Fener’deki, Fener Rum Erkek Lisesini görünce bende böyle oldu. Binaların isimlerine bakınca anlıyorsun meseleyi. Amerikan Robert Koleji, Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, Notre Dome De Sion Lisesi, Galatasaray Lisesi, Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi, George Avusturya Lisesi… Tarihçelerine bakınca daha da hayret ediyor insan.

Genel olarak okulların kuruluş tarihleri 1800-1900’lere dayanır. Hâlen eğitim vermekte olan bu kurumlar Türkiye’nin en köklü okulları olmakla beraber önde gelen okullarındandırlar. Gelelim bizim köklü okullarımıza. (Gelemedi)

Yok. Nasıl yok? Yok kardeşim. Basbayağı yok. Sahi neden köklü okullara sahip değiliz? Neden biz, 1800 bilmem kaçtan beri eğitim veren köklü bir imam hatip lisesine sahip değiliz mesela?

Çünkü İmam Hatip Okulları konjonktür düzlemde seyrediyor. Gelin yakından bakalım:

3 Mart 1924’li Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu ile tüm medreseler Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmış olmasına rağmen nakledilen tamimle Medâris-i İlmiye olarak bilinenler kapatılmış, diğer okullara ise dokunulmamış. Dârü’l-Hilâfe Medreseleri ise 1924 yılında İmam ve Hatip Mekteplerine dönüştürülmüş, fiilen öğretime başlamış ancak çeşitli gerekçeler gösterilerek 1930’da kapatılmış. 1948’de İmam Hatip Yetiştirme Kursları açılsa da sembolik olarak açılan bu kurslar birkaç yıl içerisinde tarihe mal olmuşlar. 1951’de İmam Hatip Okulu açma kararı yürürlüğe girmiş, 7 İmam Hatip Okulu açılmış. Turgut Özal’ın kurduğu ilk hükümet döneminde ilk kez Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) açılmış: Beykoz AİHL (1985, şimdiki Kartal AİHL). 28 Şubat 1997’ye kadar halkın teveccühü ile sayıları artan “28 Şubat” sürecinde alınan iki kararla (8 yıllık kesintisiz eğitim ve katsayı problemi) süreç yine çıkmaza girmiş.

Peki, İmam Hatip Okulları nasıl köklü, millî okullarımız hâline gelir? Hadi biraz düşünelim.[1]

Bellek   Robert Koleji İstanbul’da 1863’te kurulmuş olan ve Birleşmiş Devletler dışında varlığını en uzun sürdüren tek Amerikan okulu.   Özel Üsküdar Amerikan Okulu 1876’da Amerikan Board heyeti tarafından Bahçecik’te kuruldu.   Özel Tarsus Amerikan okulları 1888’den bu yana eğitime devam ediyor.   Saint Benoit Fransız Lisesi 1362’de mahalle çocukları için kurulmuş ve hâlâ eğitime devam ediyor.   Notre Dome De Sion, 1856 tarihinde yatılı okul olarak açılmış ve ülkemizde açılan ilk resmî kız lisesi olmuş.   Enderun’a üst düzeyde eğitimli görevli yetiştiren Galatasaray Lisesi, 1481’de kurulmuş. 1927 yılında Cumhuriyet devrimlerine göre yapılan güncelleme ile eğitime hâlâ devam ediyor.   Özel Alman Lisesi 1868 yılında kurulmuş.   Pertevniyal Lisesi ise II. Mahmut’un eşi Pertevniyal Valide Sultan tarafından 1872 yılında “Mahmudiye Mektebi” adıyla eğitime başladı. Şu an Anadolu Lisesi olarak eğitim vermeye devam ediyor.  

[1] Siz ne dersiniz? Görüşlerinizi dergimize iletebilirsiniz.