#

BİR FİKİRLE NE YAPARSIN?

TÜBİTAK BİGG

TÜBİTAK tarafından 2012 yılında “1512 Programı” adıyla başlatılan girişimcilik desteği programı, BiGG (Bireysel Genç Girişim) adı altında devam etmekte.

TÜBİTAK BiGG, her yıl en az bir çağrı yapmakta ancak bu çağrıların tarihiyle ilgili net bir zaman aralığı belirtilmemiş. Programdan destek almak isteyenlerin çağrı tarihlerini düzenli olarak kurumun internet sitesinden takip etmesi faydalı olacak.

BiGG programının hedef kitlesi ise genç girişimciler. Başvuru yapmak isteyen girişimcilerin, mezuniyet tarihleri üzerinden 10 yıl geçmemiş olması beklenmekte. Buna ek olarak, lisans programında okuyan ve destek başvurusu yapmak isteyen gençlerin en az 1 yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olması da aranan bir diğer şart.

Çağrı kapsamında, herhangi bir konu ya da sektör ayrımı yapılmamakta olup İş fikirlerinin ve planlarının yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülebilir olması yeterli. Başvurular, TÜBİTAK tarafından belirlenmiş olan uygulayıcı kuruluşlar tarafından kabul edilecek.

>> bigg.tubitak.gov.tr

ARIKOVANI

Kitlesel fonlama, yeni nesil bir yatırım ve fonlama sistemi olarak karşımıza çıkan ARIKOVANI, fonlama sistemi sayesinde proje sahipleri, fikirlerini hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları maddi kaynağı, toplumdaki bireylerin irili ufaklı desteklemelerinden sağlar.

Arıkovanı, yukarıda tanımını yaptığımız kitlesel fonlamanın ülkemizdeki en güzel örneklerindendir.

Arıkovanı, gerçek bir ihtiyaca yanıt veren veya gerçek bir soruna çözüm olabilecek teknolojik projelerin, erken aşamalarda hedef kitlesi ile tanışmasına ve fonlanmasına olanak sağlayan bir platformdur. Kendi projesinin bu platformda yayınlanmasını isteyen girişimciler, istedikleri zaman başvurularını yapıp destek kampanyalarını başlatabilirler. Arıkovanı’nda kampanyası başlatılacak olan projeler, yalnızca teknoloji ve inovasyon odaklı olmalıdır. Ayrıca ürünler; son tüketiciye yönelik geliştirilmiş, prototipi hazırlanmış, kısa zamanda seri üretime geçmeye müsait ve daha önce herhangi bir şekilde satışı yapılmamış olmalıdır.

Projeler için ihtiyaç duyulan maddi kaynak, proje sahibi tarafından belirlenmekte ve talep edilen miktarın gerçekçi olması, projenin destek bulmasında kritik öneme sahip. Bonus bilgi olarak da şimdiye kadar desteklenen projeleri incelediğimizde, destek miktarının 784 bin TL’ye kadar ulaşabildiğini söylemiş olalım.

>> arikovani.com

T3 GİRİŞİM

T3 Girişim Merkezi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın bir projesi olarak Ekim 2017 itibarıyla faaliyete geçirildi. Merkezin desteklediği girişimler oldukça geniş bir yelpazeye sahip olmakla birlikte ülkemizin rekabet gücünü artıracak, yetkinlik kazanmanın daha önemli olduğu, katma değer oluşturacak teknolojilere odaklanılmakta. Otonom teknolojiler, yapay zekâ ve makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, akıllı ağlar ve eğitim teknolojileri odaklanılan alanlar arasındadır.

Merkez, her aşamadaki teknoloji girişimlerini kapsayacak şekilde kurgulanmış ve erken aşama girişimlere yönelik en az 6 ay-1 yıl süreli ön kuluçka ve kuluçka programları, erken-ileri aşama girişimlere yönelik en az 3-6 ay süreli hızlandırma programları tasarlanmış. Ayrıca bu girişimlere yatırım desteği sunabilmek için de melek yatırım ağı ve girişim sermayesi fonu ile odak teknolojiler başta olmak üzere her girişimi kapsayan çeşitli destekler de sunulacaktır.

Ofis alanı tahsisi, finans/hukuk/pazarlama gibi konularda uzman desteği, üzerinde çalışılan teknik alan ile ilgili uzman desteği, girişimcilerin ihtiyaçlarına özel eğitim sunulması gibi destekler girişimcilere sunulan imkânlardan bazıları.

>> www.t3gm.org

BİLGİYİ TİCARİLEŞTİRME MERKEZİ (BTM)

BTM, yeni iş fikirlerinin ticarileşme sürecinde ve ticarileşen fikirlerin büyüme sürecinde her türlü desteği profesyonel olarak sunan sosyal bir yapı. Faaliyetleri, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje desteği kapsamında desteklenmekte olup ihtiyaç doğrultusunda gerekli süreçlere destek vermek üzere üç ana çalışma birimine sahiptir.

Ön kuluçka programı altında, fikirlerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyacı olan girişimcilere; ofis, altyapı, seminer ve toplantı salonu gibi fiziki imkânlar sağlanmaktadır.  Projeler burada fikir aşamasından kuluçka sürecine kadar desteklenmektedir.

Kuluçka programı altında, 0-4 yaş arasındaki Startup’lara ofis alanı sunulmasının yanı sıra, bire bir danışmanlık hizmetleri, mentorlük programları, yatırımcı buluşmaları, eğitim hizmetleri gibi çeşitli etkinlikler sunulmaktadır.

Ön kuluçka ve kuluçka merkezlerinde yer almak için başvuru yapmış olan Startup’lar arasından yaklaşık 60 tane Startup seçilecek ve söz konusu Startup’lar BTM Hızlandırma Kampı adı altında 2 aylık yoğun bir programa tabi tutulacak. Bu süre zarfında, 7/24 ofis kullanımı, gerekli eğitim ve seminerler, yatırımcı buluşmaları, danışmanlık faaliyetleri gibi çeşitli imkânlardan faydalanabilecekler.

Başvuru için ise çağrı dönemleri dışında gelen başvurular BTM Başvuru Havuzu’na dâhil edilip bir sonraki çağrı döneminde değerlendirilmeye alınıyor.

>> www.btm.istanbul

KOSGEB

KOBİ’lere yönelik çeşitli destek programlarıyla bilinen KOSGEB, aynı zamanda girişimcilik desteklerinde de bulunmakta.

Girişimcilik destek programı çerçevesinde, uygulamalı girişimcilik eğitimi, yeni girişimci desteği, iş geliştirme merkezi desteği verilmektedir. Destek programına başvuru yapmadan önce 32 saatlik girişimcilik eğitiminden geçen adaylar, gerekli eğitimi aldıktan sonra başvurularını tamamlamakta.

Yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, yeni girişimci desteği adı altında 50.000 TL’si geri ödemesiz olmak üzere 150.000 TL’ye kadar maddi destek alabilirler. Yeni girişimci desteğinin yanı sıra KOSGEB’in belirlediği kriterlere uygun olan işletmeler, iş geliştirme merkezi desteği almaya da hak kazanabilirler. Böylece işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim, uygun koşullarda iş yeri, ortak ofis ekipmanları gibi fırsatlardan da yararlanabilirler.

KOSGEB, diğer destek programlarına yapılan başvuruların KOSGEB veri tabanına kayıtlı bir işletme üzerinden yapılmasını şart koşarken, girişimcilik destek programında bu konuda bir esnekliğe gidilmekte ve projesi kurul tarafından uygun görülen girişimcinin, işletmesini bu aşamadan sonra kurup KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptırmasına müsaade etmekte. Bu da önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkmakta.

>> bit.ly/2qtpOsn

KALKINMA AJANSLARI

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizin çeşitli bölgelerinde, sanayileşmeyi desteklemek amacıyla bölgesel kalkınma ajansları kuruldu. Her bölge için ayrı olan bu ajanslar içerisinden biz İstanbul’dakini inceleyeceğiz ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) bu ajansların belki de en önemlilerinden bir tanesi.

İSTKA’nın destek programlarının arasında “girişimcilik mali destek programı” da yer almakta ve programın temel hedefi İstanbul girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi olarak belirlenmiş. Dolayısıyla destek talep edilen projenin uygulama sahası İstanbul olmalıdır.

Proje başvurusunda bulunmak isteyen girişimcilerin, kurumun internet sitesinde başvuru tarihlerini takip etmesi gerekmektedir. (2018 yılı için son başvuru tarihi 22 Mart 2018 olarak belirlenmişti. Sonraki dönemler için umudunuzu yitirmeyin.)

Destek talep edilen projenin süresi en az 6, en fazla 18 ay olmalıdır. Bu süre, sözleşmenin imzalanmasından bir sonraki gün itibarıyla başlamaktadır.

Başvuru yapabilecek kurum ve kuruşların listesi kurumun web sitesinde detaylı olarak bulunmakta. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, fakülteler ve enstitüler genç girişimcilerin başvurularını yapabilecekleri uygun kuruluşlardan bazılarıdır. 

Kurum tarafından, bu program kapsamında desteklenecek projeler için 40.000.000 TL bütçe ayrılmıştır. Bir proje için verilecek azami destek tutarı da 1.500.000 TL’dir. Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, proje maliyetinin en az %25’i en fazla %75’i hibe olarak karşılanmaktadır.

>> istka.org.tr