#

Demirbaş-İçini Döken Kitaplar

Yaşayan Dünya Dinleri Prof. Dr. Şinasi Gündüz – Erdemli Yol Râgıb el-İsfâhânî – Türkçenin Sırları Nihad Sami Banarlı – Hukukumuz ve Ahvalimiz Muhammed Esed – Kuşlarla Sohbetin Şartları Ahmet Murat – Zihin Haritaları Tony Buzan ve Barry Buzan

Yaşayan Dünya Dinleri (Prof. Dr. Şinasi Gündüz)

 Dinler, birçok insanın merak ettiği ve ilgisini çeken bir alandır. Her tartışmanın ve her konuşmanın din temelinde yapıldığı bir gerçekte bu durum gayet doğaldır. Sade Soda ekibi olarak “Demirbaş” köşemizde sizler için dünyadaki dinleri anlatan akademik bir kitap paylaşmak istedik. Prof. Dr. Şinasi Gündüz’ün başkanlığında bir komisyon tarafından titiz bir şekilde hazırlanan bu kitap; dinlerin mantığını, felsefesini ve tarihini açık ve yalın bir dille anlatmaktadır. Kitabın en ilgi çekici ve güzel özelliği ise sadece Budizm, Hristiyanlık, Yahudilik vb. tarihî kökeni olan dinleri anlatmakla kalmayıp “New Age” diye de adlandırılan yeni dönem mezhep ve tarikatlara da yer vermesi. Yehova Şahitleri, Moonculuk ve Satanizm gibi… Bu sebeple bu kitabı ayrıca tavsiye ediyoruz.

Erdemli Yol (Râgıb el-İsfâhânî)

 Râgıb el-İsfahânî, Hicri 5. Miladi 9. asrın ikinci yarısında yaşamış ve İmam Gazâlî, Zehebî ve Suyutî gibi birçok âlimi etkilemiş önemli bir İslam âlimidir. Birçok kitap kaleme almıştır ve kitaplarıyla günümüzde dahi hararetle okunmaktadır. Erdemli Yol veya asıl adıyla “ez-Zerî’a ilâ mekârimi’ş-şerî’a” kitabı ile de İslam Ahlak kitaplığında bir klasik olarak yerini almıştır. Râgıb el-İsfahânî, kitabında insana dair kavramları çeşitli bölümler ve konular altında ayetler ve hadisler ışığında açıklamakta ve nasihatlerde bulunmaktadır. Büyüsü ve ruhu kaybolan bu dünyada içimizde eksik kalan yerleri bu kitap ile bir nebze olsun tamamlayabiliriz. Demirbaş kitaplığınız için alın ve altını çizerek okuyun ☺

Türkçenin Sırları (Nihad Sami Banarlı)

Dil, bir toplumun mihenk taşıdır. Dilini kaybeden milletlerin uzun süre ayakta kalması, özgünlüğünü koruması herkesin bildiği gibi pek mümkün değildir. Türk Edebiyatının değerli isimlerinden Nihad Sami Banarlı da bu durumun farkında olarak dilimiz Türkçe üzerine kitap ve yazılar kaleme almıştır. Türkçenin Sırları adlı eseri en meşhurlarından biridir ve herkesin mutlaka kütüphanesinin Demirbaş köşesinde bulundurması gereken bir kitaptır. Kelimeler ve kavramlar üzerinden fikir dünyamızın şekillendiğini bilen insanlar için kelimelerin ve kavramların özünü bilmek, tarihine dalmak en mutlu işlerden biridir. Nihad Sami Banarlı da bu eserine derdi dili ve dilinin inceliklerini öğrenme olan insanlara bir baş ucu eseri sunmaktadır. Keyifle okumanız dileğiyle J

Hukukumuz ve Ahvalimiz (Muhammed Esed)

İslam hakkında, onun gerçekten ifade ettiği anlam hakkında, onun gerçek kurallarının ne olduğu hakkında yeniden düşünmeye başlamalıyız. Çünkü yüzyıllardır bu meseleler hakkında düşünmeye son vermiş ve yalnızca bizden önceki Müslüman kuşakların İslam hakkında düşündükleri şeylere bel bağlamış bulunmaktayız. Dolayısıyla da mevcut teolojimiz (Kelam) ve hukuk ilmimiz (Fıkıh), orijinal gayesi bağlamında tanınmaz hâle gelmiş, eski model elbiselerin mekanik bir şekilde alınıp satıldığı, yamanıp tekrar satıldığı ve müşterilerin tek memnuniyetinin yalnızca eski terzilere iltifatlar etmek olduğu devasa bir eskici dükkânından başka bir şeyi temsil etmemektedir.

Kuşlarla Sohbetin Şartları (Ahmet Murat)

“Bir menkıbe: Şuayb Ebu Medyen hazretleri, inzivaya çekilir. Cuma namazı dışında günlerini evinde geçirir. Bu, bir sene kadar sürer. Fakat evinin etrafında, kapısının önünde, sokağının başında onun inzivadan çıkarak kendilerine sohbet etmesi ve öğüt vermesi için toplaşan insanların tazyikiyle, bir gün kapıda belirir. Bu, küçük denemeyecek çapta bir heyecana yol açar. İnsanlar, aylardır biriken o kıymetli sözcükleri duymak, yepyeni bir insan olarak çıkmasını bekledikleri bu veliyle aydınlanmak üzere kapıya yaklaşırlar. Ama Mağribli veli, konuşmak ve vaaz etmek için dışarı çıktığında, bahçe duvarındaki bülbüllerin havalanıp orayı terk ettiklerini görmüştür. Konuşmaktan vazgeçer ve bunu şöyle açıklar: ‘Şayet konuşmaya salahiyetli olsaydım, kuşlar benden kaçmazdı.’”

“Bir sene daha inzivada geçer. Yine insanlar, yine yoğun istek, yine kapıda beliren Ebu Medyen… Ama bu kez duvardaki kuşlar kaçışmaz. Dahası o konuşmayı sürdürdükçe başka kuşlar da kanat çırparak civarına inmeye başlar. Hatta kuşlardan bir kısmı, manevi havanın ağırlığından, Mağribli velinin ayaklarının dibine düşerek can verir.”

Zihin Haritaları (Tony Buzan ve Barry Buzan)


Hafızanızı, yaratıcılığınızı, konsantrasyonunuzu artırmak, konuşma yeteneğinizi, düşünme becerilerinizi geliştirmek ve kıvrak bir zekâya sahip olmak ister misiniz? Zihin Haritaları, dünyada milyonlarca insanın yaşamını değiştiren, devrimsel nitelikteki not alma ve planlama sistemini sunuyor.

Zihin Haritaları yaşamınızı kolaylaştırır:
 Her şeyi kolay hatırlamanızı,
 Parlak fikirler üretmenizi,
 Sunum ya da raporlarınızı rahatlıkla hazırlamanızı,
 Tartışmalarda insanları ustaca ikna etmenizi, 
 Kişisel hedeflerinizi planlamanızı,
 Hayatınızın kontrolünü ele almanızı sağlar.


Zihin Haritaları eğitim ve iş yaşamında fırtına etkisi yaratmış, dünya genelinde 250 milyondan fazla insanın kullandığı çığır açan not alma tekniği ile “beynin İsviçre çakısı” olarak adlandırılmıştır.