#

Devir Küçülme Devri! Degrowth

Esra Yaman[1] Planlı “ekonomik büyümeme”, bir başka deyişle “küçülme” olarak dilimizde yerini alan Degrowth, büyüme temelli kapitalist ekonomi anlayışının yol...

Oku